LOPON2-prijs

LOPON2-prijs 2021

De prijs voor de beste afstudeerwerken van 2021 werd uitgereikt op de LOPON2 Lente2daagse op 28 april. De uitreiking was digitaal. We feliciteren onze genomineerde met hun prestatie.

De uitslag: 
1. De winnaar is Danielle Buise
(Afstudeerscriptie Fontys HKE: Didactiek van stelonderwijs)
Danielle Buise heeft zich verdiept in het geven van effectieve feedback in het stelonderwijs en in de fasering van het stelonderwijs. Zij onderzocht in hoeverre de stamgroepleiders op de stageschool beschikten over kennis en vaardigheden met betrekking tot de didactiek van stellen – met expliciet aandacht voor effectieve feedback. 

2. De tweede plaats is voor Jascha Norder
(Afstudeerscriptie Hanzehogeschool PA: De leesmotivatie van leerlingen van stamgroep Thule)
Jascha Norder heeft zich verdiept in leesmotivatie. In zijn onderzoek heeft hij gekeken naar de voorwaarden voor een motiverende leesomgeving en welke leesbevorderende activiteiten leraren
en kinderen kunnen ondernemen. Hieruit zijn concrete adviezen gekomen voor het herinrichten van de leeshoek en het invullen van activiteiten die de leesbevordering stimuleren.

(Zie voor de voorwaarden: LOPON2prijs_reglement / LOPON2prijs_criteria)

 _________________________________________________

TOEKOMST
Dit was de laatste uitreiking van de LOPON onderzoeksprijs voor studenten/afstudeerders.
Het bestuur gaat zich beraden op een ander soort prijs, waarbij de opleider meer centraal staat!

..

Aankomende evenementen