Bestuur & contact

Bestuur LOPON2
Voorzitter: Bernard Bloem (Hanzehogeschool, Groningen)
Ondervoorzitter: Katrien Daerden (PXL Hogeschool, Hasselt)
Penningmeester: Boukje Bruins (KPZ, Zwolle)
Algemene bestuursleden:
Tinneke van Bergen (Arteveldehogeschool, Gent)
Mirjam Snel (Hogeschool Utrecht)
Iris Vansteeland (AP Hogeschool Antwerpen)
Gieske Laros (de Nieuwste Pabo, Sittard)
Paulien Vrieling (Avans, Breda)

Onze missie
• een platform creëren voor uitwisseling van deskundigheid tussen lerarenopleiders Nederlands voor het primair onderwijs;
• projecten en onderzoek stimuleren die/dat de kwaliteit van het taalonderwijs en/of de opleidingsdidactiek voor taalonderwijs ten goede komen;
• gevraagd en ongevraagd advies te verstrekken m.b.t. de kwaliteit van het taalonderwijs en/of de opleidingsdidactiek voor taalonderwijs aan verantwoordelijken voor het onderwijsbeleid in Vlaanderen en Nederland.

LOPON2 vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.
De via deze website, andere online media en schriftelijke communicatie verkregen persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende privacy wet- en regelgeving.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zullen die niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming.
Heeft u desondanks een opmerking, wilt u dan contact opnemen via het secretariaat.

mm
LOPON2 secretariaat
t.a.v. Mathilde van Vliet
Zeebruggestraat 9,  5628 NH Eindhoven
Contact:
MailadresLOPON2

Recente berichten

Aankomende evenementen