Tijdschrift Taal

Sinds september 2018 wordt het semiwetenschappelijke tijdschrift ‘Tijdschrift Taal’ uitgegeven bij
door Koninklijke Van Gorcum door het partnerschap:
SLO, Onderwijsontwikkeling Nederland en LOPON2.
Samen leveren de partners de redactieleden en de hoofdredacteur.
..
Werkwijze
De redactie is onafhankelijk en zorgt dat in het tijdschrift aandacht wordt besteed aan good practices, aan recente wetenschappelijke inzichten en aan de legitimering van keuzes rond taal in het primair (en soms voortgezet) onderwijs. Zo kan zij met vak-gerelateerde artikelen opleiders en begeleiders blijven inspireren om samen te werken aan de verbetering van het taalonderwijs.
Website
Onlangs werd de website ingrijpend vernieuwd: Koninklijke Van Gorcum.

De artikelen van oude nummers zijn gratis te downloaden.
Dat geldt ook voor enkele artikelen van elk nieuw nummer.
Overzicht van de verschenen artikelen
.
Abonnement..
Het tijdschrift verschijnt 2x per jaar (in druk).
Wilt je Tijdschrift Taal ontvangen? Dan kun je je abonneren via Tijdschrift-Taal-abonnement