Lopon Op Locatie

De studiedagen van LOPON worden in samenwerking met een pabo/lerarenopleiding op locatie (afwisselend in Nederland en Vlaanderen) georganiseerd.
De meest recente is de studiedag “Meertaligheid en talige diversiteit in de klas”, 7 februari 2020 bij Arteveldehogeschool Gent. 

Succesvolle miniconferentie Lopon over Meertaligheid

Op vrijdag 7 februari heeft Lopon een interessante mini-conferentie over meertaligheid in Gent georganiseerd. In zijn openingswoorden memoreerde voorzitter Bernard Bloem dat meertaligheid een actueel onderwerp is waar al onze studenten mee te maken krijgen. Hoe gaan we om met anderstalige leerlingen in ons onderwijs? Welke mooie voorbeelden zien we al in de praktijk van alledag?

In de openingslezing door de Vlaamse Fauve de Backer (UGent) werden veel recente onderzoeksresultaten besproken. Met name het onderdeel over interactie was erg interessant en bruikbaar voor onze eigen praktijk.

In de tafelgesprekken werd besproken wat er in de lerarenopleidingen gebeurt en wat we zeker moeten doen in de lerarenopleidingen aan meertaligheid. Tijdens de workshops en een interessante paneldiscussie met ervaringsdeskundigen uit het Vlaamse basisonderwijs (zie foto), werd duidelijk dat bewustwording bij leerkrachten en studenten een eerste vereiste is; uit de onderzoeksgegevens van De Backer bleek immers overduidelijk dat het accepteren van de thuistalen van kinderen (en daar in het onderwijs ook iets mee doen)  positief is voor de sfeer en leerresultaten op school.

Presentaties:
– Fauve De Backer (Meertalig evalueren): Plenaire lezing & Inspiratiesessie
– …

Aankomende evenementen

HSN 2021