Lopon Op Locatie

De studiedagen van LOPON worden in samenwerking met een pabo/lerarenopleiding op locatie (afwisselend in Nederland en Vlaanderen) georganiseerd.

Aankondiging LOPON-op-Locatie
Vrijdag 14 oktober 2022 bij Vives, Kortrijk
Thema: Schrijfonderwijs

OP 14 oktober is een een nieuwe LOPON-op-Locatie. Thema is schrijfonderwijs. Binnenkort zal de inschrijving hiervoor worden geopend. Inmiddels is het programma bekend.
Bekijk alvast het volledige programma.


De afgelopen jaren
Door corona was er in 2021 (21 april) een online seminar: LOPON2online –  De lezende pabo-student. Veel collega’s ook buiten LOPON2 deden daaraan mee. Een bijzondere bijeenkomst waar we met tevredenheid op terugkijken; online heeft ook een meerwaarde, er kan een groter publiek worden bereikt.

Net pre-corona (wat hadden we daar geluk bij) was er de ‘zinderende’ studiedag’ in Gent: “Meertaligheid en talige diversiteit in de klas” (7 februari 2020, Arteveldehogeschool). Hieronder een verslagje:
Op vrijdag 7 februari 2020 heeft Lopon een interessante mini-conferentie over meertaligheid in Gent georganiseerd. In zijn openingswoorden memoreerde voorzitter Bernard Bloem dat meertaligheid een actueel onderwerp is waar al onze studenten mee te maken krijgen. Hoe gaan we om met anderstalige leerlingen in ons onderwijs? Welke mooie voorbeelden zien we al in de praktijk van alledag?
In de openingslezing door de Vlaamse Fauve de Backer (UGent) werden veel recente onderzoeksresultaten besproken. Met name het onderdeel over interactie was erg interessant en bruikbaar voor onze eigen praktijk.

In de tafelgesprekken werd besproken wat er in de lerarenopleidingen gebeurt en wat we zeker moeten doen in de lerarenopleidingen aan meertaligheid. Tijdens de workshops en een interessante paneldiscussie met ervaringsdeskundigen uit het Vlaamse basisonderwijs (zie foto), werd duidelijk dat bewustwording bij leerkrachten en studenten een eerste vereiste is; uit de onderzoeksgegevens van De Backer bleek immers overduidelijk dat het accepteren van de thuistalen van kinderen (en daar in het onderwijs ook iets mee doen) positief is voor de sfeer en leerresultaten op school.

Presentaties Fauve De Backer (Meertalig evalueren): Plenaire lezing & Inspiratiesessie

Recente berichten

Aankomende evenementen