Home

LOPON2

Vlaams-Nederlandse
vereniging voor
Lerarenopleiders Nederlands
en Nederlands als tweede taal

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14 oktober 2022LOPON-op-Locatie (Vives, campus Kortrijk)
Onderwerp: SCHRIJFONDERWIJS

DIRECT NAAR INSCHRIJVEN / Informatie en programma
Vind jij het ook belangrijk dat kinderen goed leren schrijven? Wil jij weten hoe het nu echt met het schrijfonderwijs in Nederland en Vlaanderen gesteld is? Neem je graag deel aan inspiratiesessies over schrijfonderwijs? Kom dan op vrijdag 14 oktober naar onze studiedag over schrijfonderwijs in Kortrijk


Presentaties HSN 2022: Stroom Lerarenopleiding Basisonderwijs

– Daan Debuysere, Justine Pillaert & Lien Vanopstal (Expertisecentrum onderwijsinnovatie) – (Graag) lezen op school
– Henriette op den Brouw (HZ) en Marjo Schillings (HAN): Vakintegratie taal & muziek in de praktijk
– Bert Jurling (HU): Bert & Ernie in literatuur en leraarschap
– Odisee: Sanne Feryn, Marlies Algoet, Lieve Van Severen, Evelien Gheeraert / VUB: prof. dr. Wim Van den Broeck & dr. Eva Staels / OCB: Edith De BockPWO: project Klank-klaar voor de leesstart!
– Taalraad (Bernard Bloem en Jan Rijkers): Effectieve leesdidactiek op de lerarenopleiding basisonderwijs
– Nanke Dokter (Fontys): Schooltaal leren stimuleren


Publicaties

De Taalcompetente leraar, een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen, uitgave (2020) van de Taalunie bouwt verder op de inzichten rond talige startbekwaamheden van leraren uit Dertien doelen in een dozijn (2006) en op de visie op kwaliteitsvol onderwijs uit Iedereen taalcompetent (2017). Auteurs: Steven Vanhooren & Leonie Wulftange
Te downloaden via deze pagina

Kennistafel Effectief Onderwijs van start
Er is behoefte aan dialoog tussen onderwijsprofessionals en onderzoeker. Kennistafels bieden die mogelijkheid
Neem een kijkje op de website van het Platform Samen Onderzoeken of lees verder

Leesmanifest oproep tot een ambitieus leesoffensief. Zie voor volledig manifest met daarin alle ambities/doelen:  www.tijdvooreenleesoffensief.nl

……….

 

LOPON2 wordt als onderwijsnetwerk
ondersteund door de Nederlandse Taalunie

Recente berichten

Aankomende evenementen