Home

LOPON2

Vlaams-Nederlandse
vereniging voor
Lerarenopleiders Nederlands
en Nederlands als tweede taal

..

Er kunnen weer onderzoeken worden ingediend voor de LOPON2-onderzoeksprijs 2021
Het gaat om afstudeerscripties, onderzoeken van studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs.
Onderzoeken kunnen worden ingediend tot 15 oktober. Lees verder

..

Zomerschool wordt Lente tweedaagse
Op 28 en 29 april  2022 organiseert LOPON2 de Lente-tweedaagse.
Tijdens deze tweedaagse ontmoeten we elkaar, worden we geïnformeerd en geïnspireerd over de laatste actuele ontwikkelingen in het taalonderwijs. De tweedaagse zal plaatsvinden in Vught (het Kloosterhotel ZIN).
Zet deze twee dagen alvast in je agenda, dan informeren we je later graag over het programma. Hopelijk zien we elkaar dan. Zie ook de kalender.

..

Onderzoek van De Taalsector
De Taalsector is het platform voor taalprofessionals.
Vragen die bij het platform leven zijn bijvoorbeeld:
Hoe kijken mensen naar onze expertise? Positief? Of gewoon neutraal? Of misschien zelfs negatief? Als de perceptie niet goed zit, dan oogt wat wij doen niet aantrekkelijk voor studenten, dan ziet de overheid vaak meer problemen dan kansen, dan zien de mensen de echte waarde van wat wij doen niet goed. De perceptie, de sfeer, het sentiment heeft een grote impact. 
De Taalsector heeft nu met steun van de Taalunie het sentiment onderzocht rond de taalsector met inbegrip van het eigen expertisedomein. Bekijk de eerste resultaten hier in deze infographic (deze betreft een sentimentanalyse van Lerarenopleiders Nederlands en NT2). Meer lezen: website van De Taalsector.


De Taalcompetente leraar, een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen, uitgave (2020) van de Taalunie bouwt verder op de inzichten rond talige startbekwaamheden van leraren uit Dertien doelen in een dozijn (2006) en op de visie op kwaliteitsvol onderwijs uit Iedereen taalcompetent (2017). Auteurs: Steven Vanhooren & Leonie Wulftange
Te downloaden via deze pagina

Kennistafel Effectief Onderwijs van start
Er is behoefte aan dialoog tussen onderwijsprofessionals en onderzoeker. Kennistafels bieden die mogelijkheid
Neem een kijkje op de website van het Platform Samen Onderzoeken of lees verder

Leesmanifest oproep tot een ambitieus leesoffensief. Zie voor volledig manifest met daarin alle ambities/doelen:  www.tijdvooreenleesoffensief.nl

……….

 

LOPON2 wordt als onderwijsnetwerk
ondersteund door de Nederlandse Taalunie

Aankomende evenementen

HSN 2021