Home

LOPON2

Vlaams-Nederlandse
vereniging voor
Lerarenopleiders Nederlands
en Nederlands als tweede taal

________________________________________________________________________________________________________________________________

..

LOPON Lente tweedaagseINSCHRIJVING IS GEOPEND
Op 28 en 29 april  2022 organiseert LOPON2 de Lente-tweedaagse. Het programma is bekend: neem een kijkje. En schrijf je in voor deze bijzondere dagen over actuele ontwikkelingen in het taalonderwijs. Locatie: Kloosterhotel ZIN in Vught.

Meer informatie | naar inschrijven

..

Lopon-op-Locatie (bij Vives Kortrijk op 4 februari 2022) gaat helaas niet door!
Met pijn in het hart hebben het bestuur en de organisatie bij Vives moeten besluiten de dag uit te stellen vanwege de zorgen om, onzekerheden rond het Omikron virus. We vonden dat een online bijeenkomst geen recht zou doen aan het mooie programma dat was neergezet. En omdat we als vereniging uitwisseling en ontmoeting hoog in het vaandel hebben staan hadden we ook echt gehoopt dat een studiedag op locatie mogelijk zou zijn.
We gaan een andere datum plannen – vrijwel zeker na de zomervakanties.
Ook voor de uitreiking van de LOPON2 onderzoeksprijs zoeken we een oplossing.

We houden je op de hoogte!

..

Publicaties

De Taalcompetente leraar, een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen, uitgave (2020) van de Taalunie bouwt verder op de inzichten rond talige startbekwaamheden van leraren uit Dertien doelen in een dozijn (2006) en op de visie op kwaliteitsvol onderwijs uit Iedereen taalcompetent (2017). Auteurs: Steven Vanhooren & Leonie Wulftange
Te downloaden via deze pagina

Kennistafel Effectief Onderwijs van start
Er is behoefte aan dialoog tussen onderwijsprofessionals en onderzoeker. Kennistafels bieden die mogelijkheid
Neem een kijkje op de website van het Platform Samen Onderzoeken of lees verder

Leesmanifest oproep tot een ambitieus leesoffensief. Zie voor volledig manifest met daarin alle ambities/doelen:  www.tijdvooreenleesoffensief.nl

……….

 

LOPON2 wordt als onderwijsnetwerk
ondersteund door de Nederlandse Taalunie

Aankomende evenementen