Home

LOPON2
Vlaams-Nederlandse vereniging
voor Lerarenopleiders Nederlands en Nederlands
als tweede taal


Tijdschrift Taal
Het volgende nummer komt uit in september. Met daarin artikelen over begrijpend lezen (Houtveen & van Steensel; Pereira), over informatieve teksten uit zaakvakmethoden (Litjens), over het gebruik van schurende en naburige teksten (van den Ende & Jongstra), over het stellen van open vragen (Willemse) en over werkwoordspelling (Chamalaun & Bosma). Het beloofd weer een sterk inhoudelijk nummer te worden. Tijdschrift Taal is een semiwetenschappelijk tijdschrift dat speciaal bedoeld is voor opleiders en onderwijsadviseurs. Maar, ook andere belangstellenden zoals taalcoördinatoren en studenten kunnen zich door het tijdschrift laten inspireren.
LOPON2 ondersteunt het tijdschrjft door het leveren van hoofdredacteur Mirjam Snel.
Heb je interesse in het tijdschrift, vraag dan een gratis proefnummer aan via
http://tijdschrifttaal.nl/

LOPON2 Onderzoeksprijs 2020
Onderzoeken (de pareltjes) kunnen vanaf heden tot 15 oktober worden ingediend.
Lees verder

Wist je dat
… we naar aanleiding van onze Lopon op Locatie in Gent (Meertaligheid en talige diversiteit in de klas) twee aanbiedingen hebben ontvangen om ook zo’n studiedag te organiseren?
… de Taalraad het komende schooljaar initiatieven neemt om het (begrijpend) lezen onder de aandacht te brengen bij de lerarenopleidingen (zie het rapport ” ‘ Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. De Taalunie & Taalraad Begrijpend Lezen, 2019’ ” (te downloaden van de site van de Taalunie: https://taalunie.org/dossiers/32/begrijpend-lezen-en-leesmotivatie

 …  17 lerarenopleiders uit verschillende hogescholen en universiteiten in Vlaanderen hun krachten bundelden in het boek Volop Taal – Didactiek Nederlands voor het lager onderwijs dat in september verschijnt bij de academische uitgeverij Owl Press?
Het wordt een praktijkgericht handboek. Via casussen en theorie, zeven principes voor krachtig taalonderwijs en kijkwijzers, nemen de auteurs de lezer mee in de meest recente, evidence-driven inzichten in didactiek Nederlands. De straffe illustraties van Tom Schoonooghe zorgen voor een sterke visuele ondersteuning. De cover geeft daar alvast een voorsmaakje van.


 

LOPON2 wordt als onderwijsnetwerk
ondersteund door de Nederlandse Taalunie

Agenda

 1. Woordnacht: de terugkeer van de wolf!

  oktober 2 @ 08:00 - oktober 3 @ 17:00
 2. HSN-34 (gecancelled)

  november 20 @ 10:00 - november 21 @ 16:30
 3. Vooraankondiging VELON congres 2021

  8 maart 2021 @ 08:00 - 9 maart 2021 @ 17:00
 4. Save the date – LOPON2 HOT Zomerschool 2021

  26 augustus 2021 @ 08:00 - 27 augustus 2021 @ 17:00