Home

LOPON2

Vlaams-Nederlandse
vereniging voor
Lerarenopleiders Nederlands
en Nederlands als tweede taal

ACTUEEL

LOPON-op-Locatie,
bij dNP Sittard:
Taal in alle vakken

Vrijdag 21 april – LOPON op Locatie in samenwerking met De Nieuwste Pabo Sittard.
Locatie: dNP, Sittard
Op deze dag zijn ook vakcollega’s van harte welkom!!


Meer informatie / meteen naar inschrijven


……….

 

LOPON2 wordt als onderwijsnetwerk
ondersteund door de Nederlandse Taalunie

Aankomende evenementen