Verslag Zomerschool 2014

 28/29 augustus, Olaertsduyn, Rockanje: Zomerschool: Schrijven en Schrijfdidactiek op Basissschool en pabo. Met workshops van Suzanne van Norden, Mieke Smits (rubrics, pp-presentatie), Bart van der Leeuw (PP academisch schrijven & onderzoek studentteksten) Freerk Teunissen (PP De Schrijfcarrousel / en zie ook www.schrijfcarrousel.nl  voor meer manieren om de schrijfcarrousel-kaartenset in te zetten, uitleg en achtergronden & Verslag nav de Schrijfcarrouselpresentatie)
 
Breien
Als je dan toch iets wilt breien …

door Rob van de Sande

Veel studenten op pabo’s schrijven hun teksten alsof ze een das breien. Er komt steeds een stukje bij. Dat leidt tot slecht geschreven teksten. Opleiders kunnen hier iets aan doen. Ik was een van de 25 deelnemers aan de zomerschool van Lopon2 in Rockanje en verdiepte me zich twee dagen in Schrijven en schrijfdidactiek.
We begonnen met speeddaten om  elkaar te leren kennen. En dan vooral vakmatig. De Vlaamse en Nederlandse Taalleerkrachten bogen zich daarna over de stand van zaken in het schrijfonderwijs op hun eigen pabo en wisselden hun ervaringen uit. De betrokkenheid bij het onderwerp was opvallend hoog. De toon was gezet: hard werken in een prettige sfeer. Veel ruimte voor  uitwisseling van ervaringen. En humor.
Mieke Smit benadrukte dat schrijven een belangrijk onderdeel van het curriculum moet zijn en van het totale programma. Schrijven bevordert het denken en dus ook het leren. Sterker nog: Schrijven is in een sociaal constructivistisch perspectief het meest geëigende instrument om te leren. Schrijven helpt bij het beroepsgericht kennis construeren, expliciteren en controleren. En het schrijven stelt je in staat om talige kennis te ontwikkelen om vervolgens nog beter te kunnen leren. De deelnemers waren geboeid door de presentatie en bespraken de opbrengst tijdens de smakelijke lunch. Tijd voor een nadere kennismaking. Nu ook op persoonlijk vlak.
Freerk Teunissen signaleert drie problemen in het schrijfonderwijs: We weten niet wat werkt in het schrijfonderwijs, schrijfonderwijs wordt gegeven door mensen die weinig of geen schrijfervaring hebben en studenten zijn ongemotiveerd. Freerk zet de wereld op zijn kop in zijn workshop. Hij verrast met zijn humoristische toelichting, prikkelende stellingen en originele opdrachten. Zijn Schrijfcarrousel (een set met inspirerende kaarten) blijkt een krachtig instrument bij het leren geven van feedback. Iedereen ging speels en creatief aan de slag. Het resultaat was een verzameling krachtige feedback. En ik heb gelachen!
Na het diner nodigde Suzanne van Norden de deelnemers uit om een tekst te schrijven over de fiets. Dat leverde een aantal teksten op die kenmerken hadden van de 8 genreteksten die zij onderscheidt in haar onlangs verschenen boek ‘Iedereen kan leren schrijven’. Voor Suzanne is het duidelijk: schrijven moet je veel doen. Vervolgens kun je met elkaar  in gesprek over de tekst. Zo ervaar je plezier en stel je je beeld over schrijven bij. Schrijven is leuk.
Later op de avond bleef ik met een aantal deelnemers borrelen in de bar van het. Anderen zochten hun kamer op en gingen bijtijds naar bed. De volgende ochtend heb ik een wandeling naar het strand gemaakt. Ik hoorde dat andere taalcollega’s aan hun conditie werkten door een sprintje te trekken.

Na een uitgebreid en heerlijk ontbijt startte de tweede dag met een workshop van Bart van der Leeuw die pleitte voor het bewust inzetten van zowel de communicatieve als de cognitieve vaardigheden om tot leesbare academische teksten te komen. Hij maakte de deelnemers met tekstvoorbeelden duidelijk hoe pabostudenten de eerste zinnen van een theoretisch kader in een onderzoeksverslag schrijven. En hoe dat beter kan. Een indringende ochtend die uitnodigde tot actie.

Mijn conclusie na twee dagen schrijven en praten luidt: Laat studenten stoppen met teksten breien, geef minder feedback en investeer in het geven van gerichte instructies die het schrijven van studenten op een academisch niveau brengen. Een nieuwe uitdaging voor Taalleraren op de pabo’s. De cursisten gaven aan om daar in gezamenlijkheid mee aan de slag te willen gaan. Eerst alle breiwerkjes uithalen en opnieuw beginnen met het schrijven van een schrijflijn op de pabo. Wordt vervolgd.

Recente berichten

Aankomende evenementen