HSN 2017

LOPON2 verzamelpunt op de HSN
Workshop door Tinneke van Bergen

 

 

 

 

 

 

O

Op 24 en 25 november jl. heeft de jaarlijkse HSN-conferentie (Het Schoolvak Nederlands) weer plaatsgevonden (de 31ste). Dit jaar was de Hogeschool Windesheim in Zwolle gastheer.
Een mooie opening van het congres door Ellen Deckwitz, die het publiek bespeelde met een aantal gedichten en de verhalen eromheen. In de verschillende themalijnen konden vervolgens workshops worden gevolgd. LOPON2 was ook nu weer verbonden aan de lijn ‘lerarenopleiding basisonderwijs’. Anneli Schaufeli leidde de verschillende workshops in.
Zo was er een workshop van Nanke Dokter (Fontys Hogeschool) die met een promotieonderzoek bezig is over ‘werken aan vakmanschap van pabostudenten’. In een andere workshop wist Nynke van Der Schaaf (Hanzehogeschool) te inspireren met een workshop over interactievaardigheden van leerkrachten (n.a.v. promotieonderzoek 2016).
Op zaterdag gaf Tinneke van Bergen (Artevelde Hogeschool) een leuke workshop over ‘Beter technisch lezen dankzij spelvormen in de instructie’. Ook boeiend was de presentatie van Willemijn Zwart over het inzetten van regionale talen in het basisonderwijs. Al met al een goed georganiseerde conferentie waar LOPON2 goed vertegenwoordigd was.
De LOPON2-stand in de centrale hal bleek in de pauzes een mooie ontmoetingsplek voor Lopon-leden. Op vrijdagavond praatten zij tijdens een etentje in een gezellige ambiance na over de dag en vele taalzaken.

Enkele van de presentaties op vrijdag en zaterdag:
HSN2017_Maddy Caris & Gertrud Cornelissen (pdf Powerpoint Presentatie): Bibliotheek en pabo op weg naar invoering van literaire gesprekken.
HSN2017_Gesprek met Christiaan Coenraads  (pdf): door Peter Nieuwenhuijsen, programmavoorzitter HSN-31.
HSN2017_Heleen Leysen (pdf Powerpoint Presentatie): Leest Vlaanderen zoals Nederland? Vergelijking van technisch lezen aan de hand van een Drie-Minuten-Toets en de AVI-toetskaarten.
HSN2017_Lisa vd Winden, Hieke van Til & Mirjam Zaat (pdf Powerpoint Presentatie): Kunst Dichtbij: kunst dichterbij kinderen en onderwijs.
HSN2017_Michel Van Ingen & Nanke Dokte (pdf Powerpoint Presentatie): Werken aan vakmanschap van pabostudenten.
HSN2017_Nynke van der Schaaf (pdf Powerpoint Presentatie): “Interactie als middel en doel”.
HSN2017_Willemijn Zwart (pdf Powerpoint Presentatie): De meerwaarde van regionale talen voor het taalonderwijs.

Aankomende evenementen