Lopon2

Tijdschrift Taal

Vereniging

In het volgende nummer van Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs (jaargang 11, nr 17) wordt een artikel van Carlijn Pereira & Jan Rijkers gepubliceerd, getiteld: Leesbegrip en leesmotivatie. Wat adviseert de Taalraad Begrijpend Lezen?
Er zijn grote zorgen om het leesniveau en de leesmotivatie van Nederlandse jongeren en ook de situatie in Vlaanderen lat te wensen over.
In dit artikel wordt het hoe en waarom van dit probleem toegelicht en wordt uitgelegd wat er volgens de Taalraad Begrijpend lezen aan gedaan moet worden.

Geïnteresseerd in Tijdschrift Taal?
Abonneren kan via de volgende link: https://www.tijdschrift-taal.nl/abonnementen
Neem ook een kijkje op de inhoudpagina’s van het tijdschrift. Hier treft je alle tot nu toe verschenen artikelen en bijdragen. Twee artikelen per tijdschrift zijn gratis te lezen.
Opmerking: er zit altijd enige vertraging in de online publicatie van de artikelen

Onze vereniging is betrokken bij Tijdschrift Taal: Mirjam Snel (bestuurslid LOPON2) is gedetacheerd als hoofdredacteur van Tijdschrift Taal.

Related Posts