Lopon2

Tijdschrift Taal

Vereniging

Het volgende nummer van Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs (nr 20, 2022) verschijnt in maart.
Het nummer bevat artikelen over het geven van taalsteun, taalonderwijs aan nieuwkomers, taaltrajecten voor laaggeletterden, voorwaarden voor effectief leesonderwijs, het schrijfonderwijs en het leesonderwijs op afstand.

Geïnteresseerd in Tijdschrift Taal?
Abonneren kan via de volgende link: https://www.tijdschrift-taal.nl/abonnementen
Neem ook een kijkje op de inhoudpagina’s van het tijdschrift. Hier treft je alle tot nu toe verschenen artikelen en bijdragen. Twee artikelen per tijdschrift zijn gratis te lezen.
Opmerking: er zit altijd enige vertraging in de online publicatie van de artikelen

Onze vereniging is betrokken bij Tijdschrift Taal: Mirjam Snel (bestuurslid LOPON2) is gedetacheerd als hoofdredacteur van Tijdschrift Taal.

(op de foto: voorbeeld van een cover)