goverdina

Taalme.nu

Geen categorie

De kennisbasis Nederlands taal voor de pabo is herzien, waardoor de site www.lesintaal.nl niet meer up to date is. Het Expertisecentrum Nederlands, eigenaar van de website, geeft aan dat deze niet zal worden bijgewerkt, wegens het gebrek aan financiële middelen. Ze schrijven dat de site per 1 januari waarschijnlijk uit de lucht zal gaan. Tijd dus om samen in actie te komen!

Wat is het plan?

We gaan een nieuwe site maken (www.taalme.nu) in eigen beheer, zodat updates (nieuw materiaal, wetenschappelijke inzichten, doorontwikkeling kennisbasis, etc.) tijdig aangepast kunnen worden. Daarbij grijpen we ook de kans om de site te verbeteren: waar we de kennisbasisbegrippen niet alleen uitleggen, maar ook semantiseren door uit te beelden én uit te breiden (de drie uitjes). Het ‘tot leven wekken’ van de kennisbasis kan ook door toepassingsmogelijkheden van de begrippen aan te geven, bijvoorbeeld door het koppelen van de begrippen aan bestaande lesuitwerkingen. Visualisaties, zoals filmpjes van studenten en andere docenten (ook uit het werkveld) over kennisbasisbegrippen, kunnen helpen en zullen de betrokkenheid vergroten. Uitbreiden kan ook door bij begrippen passende artikelen toe te voegen en te linken naar bestaande content (zoals filmmateriaal van o.a. taalcanon, clipphanger).
En denk ook aan alle mooie digitale content die er zal zijn ontwikkeld tijdens de corona-crisis: goed om ook die met elkaar te delen.
Ook vragen zijn welkom.

Gevraagd

We zoeken lerarenopleiders Taal(didactiek)/Nederlands die mee willen helpen bij het leveren van content voor deze nieuwe site. Heb je mooi materiaal dat geschikt is bij het uitleggen van diverse kennisbasisbegrippen, laat dit dan weten! Mail naar info@taalme.nu en beschrijf wat jij zou kunnen leveren voor de site (al dan niet in samenwerking met je studenten). Ook vragen zijn welkom.

Op naar een rijke taalleeromgeving voor al onze studenten!

Nanke Dokter (Fontys HKE, pabo Den Bosch)
Nick de Vos (Inholland Den Haag)

Related Posts