goverdina

Taalraad Begrijpend Lezen

Geen categorie

Tijdens een bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie is op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de Taalraad begrijpend lezen opgericht. Bernard Bloem en Iris Vansteelandt, die je waarschijnlijk kent als bestuursleden van LOPON2, zetelen ook in deze Raad. 

PIRLS 2016 was aanleiding voor deze publicatie. Zowel voor Nederland als voor Vlaanderen zijn er zorgen met betrekking tot het niveau van begrijpend lezen van leerlingen in het basisonderwijs. Vlaanderen en Nederland namen samen het engagement voor een actieplan begrijpend lezen. Dit actieplan is onlangs gepresenteerd: ‘Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. De Taalunie & Taalraad Begrijpend Lezen, 2019.
Aan de hand van vijf kernthema’s worden concrete acties beschreven die scholen ondersteunen om tot een effectieve aanpak voor leesbegrip en leesmotivatie te komen.  Download publicatie

Related Posts