goverdina

Het nieuwe Tijdschrift Taal

Geen categorie

Omdat Tijdschrift Taal niet langer vanuit subsidies kan worden gefinancierd is de situatie rond het tijdschrift ingrijpend veranderd. Het tijdschrift wordt voortaan uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Inhoudelijk blijven SLO, EdVenture en LOPON2 wel betrokken. Zij leveren de redactieleden. De redactie blijft onafhankelijk en zorgt dat in het tijdschrift aandacht wordt besteed aan good practices, aan recente wetenschappelijke inzichten en aan de legitimering van keuzes rond (meestal) taal in het primair onderwijs. Het doel van het tijdschrift blijft om opleiders en begeleiders te inspireren om samen te werken aan de verbetering van taalonderwijs.

Tot voor kort ontvingen leden het tijdschrift gratis.
Als je volgend jaar het tijdschrift wilt blijven ontvangen moet je een betaald abonnement nemen. Het LOPON2 bestuur is heel blij dat het tijdschrift op deze manier voort kan blijven bestaan, en is blij met vorm en inhoud van het eerste, onlangs verschenen, nummer.

Vanuit LOPON2 is een mailing uitgegaan om Tijdschrift Taal te promoten. Als het goed hebben alle leden een gratis exemplaar ontvangen.
Van Gorcum biedt daarnaast instap-abonnementen aan voor individuele opleiders en voor instituten. Via de codes in de begeleidende brief kan hiervan gebruik worden gemaakt.

Lees verder

Zie ook pagina: Tijdschrift Taal

 

Related Posts