Posted by goverdina

goverdina

Winnaars De Gouden Poëziemedaille en Poëziesterren zijn bekend

Geen categorie

In mei stemden maar liefst 11.000 leerlingen uit het basisonderwijs voor de Poëziesterren. Een publieksprijs waarbij leerlingen uit de kleuter- en lagere school per graad hun favoriete gedicht kiezen. 
Een vakjury boog zich in februari over de oogst kinderpoëzie van de afgelopen twee jaar. Uit de 33 deelnemende bundels kwam een shortlist voort met vijf nominaties:


Laat een boodschap achter in het zand / Bibi Dumon Tak (Querido, 2018)


Zo kreeg Midas ezelsoren van Maria van Donkelaar (Gottmer, 2018)


Hee daar mijn twee voeten van Joke van Leeuwen (Querido, 2019)


Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt  / Edward van de Vendel (Querido, 2019)


Uit elkaar van Bette Westera (Gottmer, 2019)

Tijdens de online prijsuitreiking ontving Edward van de Vendel de Gouden Poëziemedaille voor zijn bundel Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt.

goverdina

Taalme.nu

Geen categorie

De kennisbasis Nederlands taal voor de pabo is herzien, waardoor de site www.lesintaal.nl niet meer up to date is. Het Expertisecentrum Nederlands, eigenaar van de website, geeft aan dat deze niet zal worden bijgewerkt, wegens het gebrek aan financiële middelen. Ze schrijven dat de site per 1 januari waarschijnlijk uit de lucht zal gaan. Tijd dus om samen in actie te komen!

Wat is het plan?

We gaan een nieuwe site maken (www.taalme.nu) in eigen beheer, zodat updates (nieuw materiaal, wetenschappelijke inzichten, doorontwikkeling kennisbasis, etc.) tijdig aangepast kunnen worden. Daarbij grijpen we ook de kans om de site te verbeteren: waar we de kennisbasisbegrippen niet alleen uitleggen, maar ook semantiseren door uit te beelden én uit te breiden (de drie uitjes). Het ‘tot leven wekken’ van de kennisbasis kan ook door toepassingsmogelijkheden van de begrippen aan te geven, bijvoorbeeld door het koppelen van de begrippen aan bestaande lesuitwerkingen. Visualisaties, zoals filmpjes van studenten en andere docenten (ook uit het werkveld) over kennisbasisbegrippen, kunnen helpen en zullen de betrokkenheid vergroten. Uitbreiden kan ook door bij begrippen passende artikelen toe te voegen en te linken naar bestaande content (zoals filmmateriaal van o.a. taalcanon, clipphanger).
En denk ook aan alle mooie digitale content die er zal zijn ontwikkeld tijdens de corona-crisis: goed om ook die met elkaar te delen.
Ook vragen zijn welkom.

Gevraagd

We zoeken lerarenopleiders Taal(didactiek)/Nederlands die mee willen helpen bij het leveren van content voor deze nieuwe site. Heb je mooi materiaal dat geschikt is bij het uitleggen van diverse kennisbasisbegrippen, laat dit dan weten! Mail naar info@taalme.nu en beschrijf wat jij zou kunnen leveren voor de site (al dan niet in samenwerking met je studenten). Ook vragen zijn welkom.

Op naar een rijke taalleeromgeving voor al onze studenten!

Nanke Dokter (Fontys HKE, pabo Den Bosch)
Nick de Vos (Inholland Den Haag)

goverdina

Taalraad Begrijpend Lezen

Geen categorie

Tijdens een bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie is op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de Taalraad begrijpend lezen opgericht. Bernard Bloem en Iris Vansteelandt, die je waarschijnlijk kent als bestuursleden van LOPON2, zetelen ook in deze Raad. 

PIRLS 2016 was aanleiding voor deze publicatie. Zowel voor Nederland als voor Vlaanderen zijn er zorgen met betrekking tot het niveau van begrijpend lezen van leerlingen in het basisonderwijs. Vlaanderen en Nederland namen samen het engagement voor een actieplan begrijpend lezen. Dit actieplan is onlangs gepresenteerd: ‘Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. De Taalunie & Taalraad Begrijpend Lezen, 2019.
Aan de hand van vijf kernthema’s worden concrete acties beschreven die scholen ondersteunen om tot een effectieve aanpak voor leesbegrip en leesmotivatie te komen.  Download publicatie

goverdina

Het nieuwe Tijdschrift Taal

Geen categorie

Omdat Tijdschrift Taal niet langer vanuit subsidies kan worden gefinancierd is de situatie rond het tijdschrift ingrijpend veranderd. Het tijdschrift wordt voortaan uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Inhoudelijk blijven SLO, EdVenture en LOPON2 wel betrokken. Zij leveren de redactieleden. De redactie blijft onafhankelijk en zorgt dat in het tijdschrift aandacht wordt besteed aan good practices, aan recente wetenschappelijke inzichten en aan de legitimering van keuzes rond (meestal) taal in het primair onderwijs. Het doel van het tijdschrift blijft om opleiders en begeleiders te inspireren om samen te werken aan de verbetering van taalonderwijs.

Tot voor kort ontvingen leden het tijdschrift gratis.
Als je volgend jaar het tijdschrift wilt blijven ontvangen moet je een betaald abonnement nemen. Het LOPON2 bestuur is heel blij dat het tijdschrift op deze manier voort kan blijven bestaan, en is blij met vorm en inhoud van het eerste, onlangs verschenen, nummer.

Vanuit LOPON2 is een mailing uitgegaan om Tijdschrift Taal te promoten. Als het goed hebben alle leden een gratis exemplaar ontvangen.
Van Gorcum biedt daarnaast instap-abonnementen aan voor individuele opleiders en voor instituten. Via de codes in de begeleidende brief kan hiervan gebruik worden gemaakt.

Lees verder

Zie ook pagina: Tijdschrift Taal