‘Stap eens over de grens …’ (1)


Over de grens stappen, dat heb ik letterlijk en figuurlijk gedaan. Al jaren was ik het van plan en nu heb ik  afspraken gemaakt en mijn werk zo kunnen plannen dat ik twee dagen ‘over de grens’ kon stappen. Ik ben fulltime verbonden aan Stenden hogeschool, locatie pabo De Eekhorst te Assen en het lijkt altijd lastig te organiseren, want het is vaak TE druk…  Toch blijkt het eigenlijk alleen een kwestie van goed organiseren en dat je het gewoon moet doen.
Voorafgaand aan mijn bezoek over de landsgrens, heb ik subsidie aangevraagd bij LOPON2 en heb ik afspraken gemaakt met een aantal collega’s in Vlaanderen.

‘Gluren bij de buren’…wat heeft het mij gebracht?
Ik ben op bezoek geweest bij ‘De Wereldreiziger’ in Antwerpen en was onder de indruk van deze school. Midden in het centrum van Antwerpen, in een drukke straat, achter een grote deur een zee van rust… Een kleuter- en een lagere school met kinderen van 2,5 tot 12 jaar in een schoolgebouw. Veel nationaliteiten, een uitstekend pedagogisch klimaat, aandacht voor meertaligheid en er is goed nagedacht over het onderwijsconcept. Tijdens het klassenbezoek zag ik zelfstandig werkende kinderen in een uitdagende leeromgeving. Deze school heeft ervoor gekozen om alle extra zorg in te zetten op de werkvloer. Dit heeft erin geresulteerd dat er steeds drie leerkrachten verantwoordelijk zijn voor twee groepen en dit biedt veel mogelijkheden om kinderen individueel of in kleine groepjes op maat te begeleiden.

In Sint Niklaas heb ik op de lerarenopleiding (lager onderwijs) Odisee een college taalbeschouwing bijgewoond. Interessant en leerzaam om eens in de keuken van een collega te kijken. Vanuit de collegebanken heb ik de betrokkenheid van de studenten voor dit lastige taaldomein en de kennis van zaken van mijn Vlaamse collega ervaren. Vernieuwend en prikkelend om te zien hoe een collega dit onderwerp doceert.

In Hasselt heb ik een ochtend op de hogeschool PXL doorgebracht. Een grote hogeschool met meerdere opleidingen en afdelingen. Ik  heb me beperkt tot de afdeling Educatie. Studenten kunnen kiezen uit drie educatieve opleidingen, want naast het kleuter- en lager onderwijs is er ook een afdeling voor het secundair onderwijs. Alle taaldocenten vormen samen de vakgroep taal en dit maakt dat deze sectie breed georiënteerd is en longitudinale lijnen kan uitzetten voor het totale onderwijs. Op PXL heb ik een aantal colleges bijgewoond en (inhoudelijke) gesprekken met collega’s over leerlijnen en het curriculum gevoerd. Interessant en wellicht kan dit op termijn bijdragen tot vernieuwingen van ons eigen curriculum.

Na een uitstekende maaltijd in het dagrestaurant van de hogeschool was er voor mij een bezoek geregeld op de ‘Toverfluit’. Een Freinetschool voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar. Het stond als een kort bezoek gepland, maar er was zoveel te zien en te bespreken dat het de hele middag in beslag heeft genomen. De directeur van de school nam uitgebreid de tijd voor een rondleiding. Indrukwekkend om te zien hoe de kinderen in heterogene groepen samen werken, samen leven en samen verantwoordelijkheid nemen voor het klaslokaal en de school (omgeving). De kinderen zijn gewend aan bezoek in de klas en laten zich nauwelijks afleiden. Opvallend in deze school vind ik de creativiteit en de zichtbare aanwezigheid van de onderwijskundige afspraken in de klaslokalen, zoals het werken met teksten, de portfolio’s, de tijdlijnen en de planningen. Het onderwijsconcept op deze school spreekt me zeer aan en ik hoop dan ook dat onze studenten in de nabije toekomst een stage op de Toverfluit kunnen gaan organiseren.

Het gaat te ver om de inhoud van hetgeen ik allemaal heb waargenomen, heb ervaren en heb geleerd op deze site te beschrijven, maar ik kan het een ieder aanraden om eens ‘over de grens’ te stappen. Het is interessant, goed voor je eigen ontwikkeling, het brengt vernieuwing voor je eigen handelen op gang, het is handig voor je netwerk en het is ontspannen en gezellig.

Ik dank alle collega’s die een bijdrage hebben geleverd aan mijn ‘stap over de grens’ en ik dank LOPON2 voor de bijdrage in de kosten.  Mocht er een collega zijn die een retourbezoekje wil brengen aan het Drentse of Groningse onderwijs… je bent van harte welkom.

Wies Boschma

Agenda

 1. Woordnacht: de terugkeer van de wolf!

  oktober 2 @ 08:00 - oktober 3 @ 17:00
 2. HSN-34 (gecancelled)

  november 20 @ 10:00 - november 21 @ 16:30
 3. Vooraankondiging VELON congres 2021

  8 maart 2021 @ 08:00 - 9 maart 2021 @ 17:00
 4. Save the date – LOPON2 HOT Zomerschool 2021

  26 augustus 2021 @ 08:00 - 27 augustus 2021 @ 17:00